Kvantové počítače: Dnešný stav a perspektíva

Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.

Fyzikálny ústav SAV
Department of Complex Physical Systems

Do kvantového počítania, ako špecifickej oblasti kvantovej informatiky, boli v posledných dvoch dekádach vkladané veľké nádeje. Počítače mali umožniť faktorizáciu veľkých čísiel a tým pádom de facto zlomenie RSA kódovania a bezpečnosti vzdialenej komunikácie. Mali tiež uľahčiť simuláciu chemických reakcií či spracovanie veľkých dát. Pomerne rýchlo sa však ukázalo, že experimentálna realizácia bude náročnejšia, ako sme si na prelome tisícročí dokázali predstaviť.

Za posledné roky sa našťastie situácia pohla výrazne dopredu. IBM ako prvá sprístupnila svoj prvý počítač s piatimi kvantovými bitmi (qubitmi) pomocou vzdialeného prístupu, takže široká komunita dostala možnosť experimentovať. Dnes ponúka IBM prístup k počítaču s dvadsiatimi qubitmi, svoje riešenia ponúkajú aj iní veľkí hráči ako Alibaba, ale aj malé start-upy ako Rigetti či Xanadu. Atos prevádzkuje kvantový simulátor Quantum learning machine, ktorý dokáže efektívne simulovať 30-40 qubitov, čím zatiaľ predčí všetky „skutočné“ kvantové počítače.

Na prednáške vysvetlím základné princípy fungovania kvantových počítačov a typy problémov, ktoré by nám mohli pomôcť vyriešiť. Predvediem tiež možnosti dnešných počítačov, ich limity a prekážky, ktoré musia prekonať na to, aby dokázali ponúknuť reálnu pridanú hodnotu oproti klasickým počítačom.

Quantum Computing

Miroslav Iwachow

IBM

Prezentácia obsahuje stručnú históriu a vysvetlenie toho, čo je Quantum Computing. Potom popisuje kroky spoločnosti IBM smerujúce k budovaniu Quantum Computer od Quantum Foundations až po Quantum Ready a Quantum for Business Advantage. Prezentácia sa zakončuje prehľadom IBM riešení Quantum Experience a prístupu k IBM Q a ekosystému.

Vyvíjame moderné technológie IoT. Dokážeme ich aj využiť?

Steffen Ring

RING ADVOCACY LLC (Denmark)
CEO a vlastník

Možnosti využitia technológií Internet of things (IoT) na príkladoch use-cases európskeho výskumného projektu HORIZON 2020 - MONICA - Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural and Societal Applications. Projekt sa síce primárne sústreďuje na využitie dát získavaných z rôznych technických zariadení pre prevádzku masových kultúrnych a hudobných podujatí, ale prezentácia predstaví aj univerzálne využitie nasadenia týchto moderných technológií využívajúcich inteligentné spracovanie veľkého objemu dát v ďalších sektoroch. Práve výskumné a vývojové projekty, ktoré hľadajú vhodné zosieťovanie najrôznejšich zariadení produkujúcich dáta s mnohostranným využitím vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb (napr. aj smart city, ktorého súčasťou je aj projekt MONICA), sú v súčasnosti podporované Európskou komisiou a pre jej štáty predstavujú zdroj cenných inovácií a významných ekonomickým prínosov v rámci tzv. Digitálnej ekonomiky. 

Nové možnosti plánovania, testovania, dokumentácie a realizácie Disaster Recovery plánov

Boris Mittelmann

Veeam Software (Czech republic, Slovakia, Hungary)
System Engineer

Predstavenie Veeam Availability Orchestrátor, najnovšej platformy pre automatizáciu plánovania, testovania, dokumentácie a realizácie DR. Príklady automatickej aktualizácie celého procesu DR vrátane dokumentácie testov a DR plánov.

Kam kráčaš, Hybridné IT?

Miroslav Molnár

Hewlett Packard Enterprise
Solution Architect

Prezentácia pojednáva o pohľade spoločnosti Hewlett Packard Enterprise na stav smerovania rozvoja IT služieb v kontexte zavádzania moderných cloudových technológií. Zároveň prezentuje prístup HPE k realizácií komplexných projektov pri výstavbe Hybridných IT riešení.

Dell EMC In-Memory architektúra a riešenia

Ľuboš Šenkery

Dell EMC
Sales Engineer, SK Commercial Sales

Informácie budú doplnené neskôr.

IBM Cloud Private

Martin Nemeček

IBM
Client Technical Specialist for Power

IBM Cloud Private poskytuje kompletný balík nástrojov a služieb od virtualizácie až po katalóg služieb. Využitím otvorených priemyselných štandardov nie sú klienti uzamknutí na jednu platformu, ale namiesto toho si zvolia riešenie, ktoré je vhodné pre ich prostredie.

Docker nie je len Docker. A môže byť bezpečný.

Peter Wolek

Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Solution Architect

V poslednom období nám rastie počet zákazníkov, ktorí používajú, aj v produkčnej prevádzke, Docker. Docker nie je len Docker, ale celé podhubie nástrojov na jeho správu, správu jeho sieťových komponentov, a pod. Samostatnou kapitolou tejto džungle je hladanie chýb a ladenie výkonu. A samostatnou, často zvýrazňovanou je publikovaná (ne)bezpečnosť. Predstavenie našich lokálnych aj globálnych modelových implementácií a skúseností v tejto oblasti.

End-to-end monitoring aplikácii a ich dopadov na spokojnosť užívateľov

Martin Diviš

Cisco
Consulting Systems Engineer

Moderné aplikácie sú komplikované kompozitné systémy, ktoré  však z hľadiska koncového užívateľa tak nevyzerajú. Užívateľ vyžaduje rýchlu odozvu. Akékoľvek výkyvy vo výkone, alebo zlyhanie  aplikácie citeľne ovplyvňujú názor koncových užívateľov nie len na aplikáciu ako takú, ale i na celú firmu, či sa jedná o užívateľa interného či externého. 

FortiGuard - Boj proti počítačovej kriminalite s umelou inteligenciou

Peter Kočík

Fortinet
System Engineer

Získajte viac informácií o histórii škodlivého kódu a aktuálnych trendoch v počítačovej kriminalite. Prečo sa nemôžeme spoliehať na bezpečnosť založenú len na signatúrach, a ako vysoko efektívne môžu neurónové siete so strojovým učením proaktívne poraziť pokročilé cielené útoky (APT).

Zoznámte sa s Aruba ClearPass-softwarom pre bezpečné riadenie prístupu do siete a Aruba Introspect-machine learning nástrojom, ktorý zachytí útoky na Vaše interné systémy.

Boris Balna

Hewlett Packard Enterprise
Aruba Business Development Manager for Slovakia

Moderné sieťové útoky mieria priamo na Vaše citlivé dáta a útočníci sú vždy o krok pred Vami. Tradičný perimeter sietí mizne a mobilita znamená, že útoky prichádzajú často zvnútra.
Infraštruktúra musí byť nielen spoľahlivá, ale zároveň aj bezpečná. To znamená vedieť, kto a ako pristupuje k Vašej sieti a vedieť tieto situácie spoľahlivo vyhodnotiť a riadiť. Ďalšie nebezpečenstvo predstavujú interné útoky vedené tak, že tradičné systémy nemajú šancu im zabrániť. Odpoveďou na to je umelá inteligencia a strojové učenie, ktoré umožňuje analyzovať alarmy v rade niekoľkých minút oproti bežnému radu niekoľkých hodín.

Identifikácia a eliminácia bezpečnostných rizík systémov a softvérov

Vladimír Brenkuš

Atos IT Solutions and Services s.r.o.
TTS project solution architect

Aktualizácie systémov a softvérov sú nočnou morou správcov aplikácií. Prevádzka na starých verziách systémov a softvérov sú naopak nočnonou morou bezpečákov. GDPR prinieslo požiadavku poznať svoje prostredie a jeho chyby. Nasadenie nástrojov na ich identifikáciu veci nerieši, len odhalí, že stav je ohodne horší ako sa čakalo.


Atos má riešenie na identifikáciu, proces a nástroje na elimináciu kritických zraniteľností. Jednou z jeho súčastí sú aj komponenty od spoločnosti Qualys a Microsoft.

Hoox, bezpečná mobilná komunikácia

Tomáš Hlavsa

Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Cyber & Homeland Security

Atos predstavuje bezpečnú mobilnú komunikačnú platformu pro biznisové prostredie. Možnosť hardwarovej šifrovanej komunikacie spolu s riadením aplikačného prostredia vytvára unikátnu možnosť provádzkovať hlasovú komnunikáciu, prenosy súborov, emailovú komunikáciu i instant messaging služby v uzavretom a kontrolovanom prostredí.

Pricing Flexibility with Oracle Cloud at Customer

Michal Vítek

Oracle
Oracle Cloud Systems Consulting Leader

Aký je obchodný model v koncepte Cloud u zákazníka?

Ako môžem flexibilne využivať služby a platiť iba za tie služby, ktoré použijem?

V tejto sekcii vysvetlíme obchodný model Cloud u zákazníka a ako „univerzálne kredity“ dajú zákazníkovi flexibilitu pre používaní služieb.

Openshift Container Platform: Multiplatformné microservices, CI/CD a Automatizácia vo svete containerov

Jiří Kolář

RedHat
Senior Solution Architect - Middleware

Linuxová Containerizace hýbe nielen svetom infraštruktúrnym, ale aj svetom vývojárskym. Containery umožňujú tvorbu aplikácií nezávislých na prostredí, do ktorého sú následne nasadzované. Toto otvára mnoho možností v oblasti automatizácií vývoja a CI/CD pri použití bežných nástrojov ako je napríklad Jenkins. Openshift Container Platform prináša šablóny pre väčšinu dnes používaných jazykov a frameworkov. Takto dokážete za pár sekúnd vyrobiť z vášho kódu v obľúbenom jazyku bežiaci container s Vašou aplikáciu. To všetko automaticky, opakovateľne a deterministicky.

Priemysel 4.0 - od vízie k realite, od konceptu ku komponentom

Ivo Kovačič

Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Head of Technology in Business & Platform Solutions

Priemysel 4.0 je v centre digitálnej transformácie v každom podniku. Jeho cieľom je tvoriť hodnotu z pohľadu tvoreného pripojenými aktívnych prvkov počas celého životného cyklu výroby produktu, výrobného a dodávateľského reťazca. Ako od vízie prejsť ku reálnemu projektu a k plánu realizácie je téma, ktorej sa budeme venovať v prezentácii a diskusii.

Digitálna transformácia s využitím inovatívnej platformy SAP Leonardo a SAP Cloud Platform

Ján Chovanec

SAP
Senior Presales Specialist

Predstavíme Vám ako platformy SAP Leonardo, SAP Cloud Platform a technológie IoT, Machine learning a pokročilá analytika dokážu efektívne automatizovať riedenie skladu a umožňujú plnohodnotnú digitálnu transformáciu podniku. Pre názornú ukážku konceptu a prínosov bude počas dňa k dispozícií stánok s fyzickým mini modelom samostatne pracujúceho robota v prostredí automatizovaného riadeného skladu.

IBM Automation Platform for Digital Business

Miroslav Turčan

Atos IT Solutions and Services s.r.o. / IBM
Senior Consultant

Automatizácia, robotizácia a integrácia podnikových procesov je stále aktuálnejšou témou. Napriek tomu, že v médiách sa často hovorí o tom, že roboty budú brať prácu ľuďom, dnes sme viac konfrotovaní s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov než so stratou pracovných miest kvôli automatizácii a robotizácii podnikovaných (administratívnych) procesov.

Poďte s nami poodhaliť oponu a pozrieť sa na reálne možnosti a potenciál automatizácie a robotizácie prodnikových procesov, či už ide o administratívu alebo obsluhu zákazníkov.

Panelová diskusia - Umelá inteligencia a strojové učenie: riešenie technických, etických a sociálnych výziev (Artificial intelligence/ Machine Learning)

Moderátor: Martin Sůra

Atos IT Solutions and Services s.r.o. 
CEO

Umelá inteligencia môže významne zlepšiť životy ľudí a priniesť veľké výhody našej spoločnosti a hospodárstvu, lepšiu zdravotnú starostlivosť, účinnejšiu verejnú správu, bezpečnejšiu dopravu, konkurencieschopnejšie odvetvie a trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva. Možno ju použiť na presnejšiu a rýchlejšiu lekársku diagnostiku, na vykonávanie nebezpečných a opakovaných úloh a ušetriť tak drahocenný čas. Môže tiež pomôcť v boji proti počítačovej kriminalite a minimalizovať využitie elektrickej energie.

Odborníci v diskusii:

Miroslav Iwachow (IBM), Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. (SAV), Steffen Ring (RING ADVOCACY LLC, Copenhagen, Dánsko), Boris Mittelmann (Veeam), Peter Kočík (Fortinet), Viera Uherová (Oracle)

Kontakt

Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Pribinova 19

81109 Bratislava, Slovensko

Sylvia Žažová
Marketing manager
Tel.: +421 903 401 486
E-mail: sylvia.zazova@atos.net